by puding puding

Dne 1. března 2019 bylo úspěšně dokončeno 2. fórum rozvoje trhu autojetů Pearl River Delta s podporou a účastí vůdců ze všech oblastí života, příslušných poskytovatelů řešení a zákazníků v deltě Pearl River Delta.

Fórum organizoval profesní výbor sdružení pro distribuci automobilových distribučních dílů v Guangdongu a byl spoluorganizován společností Guangzhou Guangli. Mezi spoluorganizátory patří Akzo Nobel, Sata, Nanhua Instruments, Dimir a další slavné domácí i zahraniční podniky. Zhang Yiqiang, spolupracovník pro výzkum, Jihočeský institut environmentálních věd.

Na Fóru se diskutovalo a vyměňovaly se názory především na transformaci a modernizaci trhu s automobilovými stříkacími prostředky, zejména ve světle současných přetrvávajících problémů v oblasti ochrany životního prostředí a toho, jak postavit efektivní a intenzivní stříkací centrum a další problémy, které jsou předmětem zájmu všech. Fórum nadšeně odpovědělo a dosáhlo očekávaných výsledků. Předpokládá se, že to přinese pozitivní význam pro regulaci, zlepšování a rozvoj vzkvétajícího trhu.